Księgowość

Nasza oferta:

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek z o.o., komandytowych i jawnych. Zapewniamy pełną obsługę kadr i płac.

Dodatkowo oferujemy doradztwo i wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, wyboru dogodnej formy opodatkowania oraz doradztwo kadrowo-płacowe.

Księgi handlowe:

 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie księgi handlowej,
 • kontrola rozrachunków,
 • potwierdzanie sald należności,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • opracowywanie planów amortyzacyjnych,
 • rejestry podatku VAT,
 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów,
 • sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych,
 • wysyłanie pliku JPK,
 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji, raportów i korespondencji ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie planu kont,
 • doradztwo przy zakładaniu lub likwidacji spółki.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów/Ryczałt:

 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych,
 • księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • naliczanie amortyzacji,
 • naliczanie zaliczek na podatki dochodowe PIT,
 • rozliczanie podatku dochodowego PIT,
 • rejestry VAT,
 • wysyłanie pliku JPK VAT,
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji,
 • kadry, płace, ZUS właściciela,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • reprezentowanie przed US i ZUS podczas kontroli.

Kadry i płace:

 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, wypowiedzeń, aneksów do umów, świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie członków rodziny, zgłaszanie korekt do ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT ),
 • obsługa kontroli ZUS,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie list płac (zgodnie z informacjami od klienta),
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów,
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji ZUS,
 • naliczanie ekwiwalentów,
 • współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach PIP, ZUS i US,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia,

Rozliczenia roczne i inne deklaracje podatkowe:

 • rozliczenia roczne PIT dla osób nieprowadzących działalność gospodarczą
 • sporządzanie i przesyłanie wszelkich deklaracji podatkowych